આજની વાત (૫૩)

જુલાઇ 2, 2012 Leave a comment Go to comments

રીમોટ  કંટ્રોલ આપણા હાથમાં છે

દુઃખ ક્યાં નથી? અડાબીડ જંગલની જેમ મનમાં દુઃખ ઉગતું જ હોય છે. ક્યાંક સરખામણી નું દુઃખ, ક્યાંક ભુતકાળની હાર નું દુઃખ તો ક્યારેક પૈસા હોવાનું દુઃખ કે પૈસા ન હોવાનું દુઃખ.. કે ક્યાંક આધી કે વ્યાધીનૂં દુઃખ..ઉપાધીનું દુઃખ…..

રમેશમામાને ત્યાં વાત કેબલ અને તેના શો ની વાત નીકળી ત્યારે મામી સામાન્ય વાત તરીકે બોલ્યા.. કેટલી બધી ચેનલો..સ્પોર્ટ..નેચર, ડિસ્કવરી, હીસ્ટ્રી સાસુ વહુ ની ચેનલ, ફીલ્મી ચેનલ, મ્યુઝીક ચેનલ..ઘણી વખત બે ચેનલો પર ગમતા શો ચાલતા હોય.. કયુ જોવુ અને કયુ નહીં.

રમેશ મામા બોલ્યા ” રીમોટ કંટ્રોલ તો આપણા હાથમાં છે ને? જે સારી લાગે તે જોવાની…”

આપણું મન આવું જ રીમોટ કંટ્રોલ છે..તેને સુખનું ચિત્ર જોવું કે દુઃખનું ચિત્ર જોવું તે આપણાં જ હાથમાં છે..કહે છે મન ઉત્તમ મિત્ર છે તો કટ્ટર દુશ્મન પણ છે.. હા એ રીમોટ્નો કંટ્રોલ કરનાર માણસ કેટલો નિયંત્રીત છે તે પ્રમાણે મન તમારું દોસ્ત કે દુશ્મન બની શકે છે.

કહેવત છેને કે

નથ વિનાનો બળદ નકામો 

ને નિયમ વિનાનો મરદ નકામો

રીમોટ કંટ્રોલને જેમ વાપરતા જાણો તેમજ મનને કેળવતા પામો સર્વ સુખની સીમાઓ

Advertisements
  1. હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ નથી.
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: