આજની વાત (૪૯)


બા

યાદ તારી જ્યારે આવે

સાથે દર્દ ઘણાં લાવે

યાદ તારી જ્યારે આવે

ક્યારેક હસ્યા’તા ખૂબ સાથે

યાદ તારી જ્યારે આવે

દ્રષ્ટી ઝાંખી થૈ ગગને જાયે

યાદ તારી જ્યારે આવે

તારું હેત-વહાલ યાદ આવે

યાદ તારી જ્યારે આવે

હવે આંસુ જ એકલા આવે

વિજય શાહ

છબીઃ ડો વિવેક ટેલર

Advertisements
 1. June 28, 2012 at 5:45 am

  વાહ ! સુંદર રચના…

 2. Sangita
  June 28, 2012 at 12:00 pm

  સરસ રચના.

 3. ashalata
  June 28, 2012 at 4:36 pm

  nice one—-

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: