આજનીવાત (૪૪)


અમુલ્ય

બસો માણસો ખીચો ખીચ ભરાયેલ સભા રુમ માં વિધ્વાન વક્તાએ ૫૦૦ રુપિયાની નોટ કાઢી કહ્યું કોને જોઇએ છે આ ૫૦૦ રૂપિયા? કોઇ એકને તે મળવના છે હાથ ઉંચો કરો.લગભગ બધા જ હાથ ઉંચા થયા.

વક્તાએ એ નોટનો ડુચો કરી નાખ્યોઅને પછી કહે હવે આવી ડુચા જેવી નોટ કોને જોઇએ છે? લગભગ બધા જ હાથ ઉંચા થયા.

હવે વક્તાએ એ ડુચા જેવી નોટને જમીનમાં પાડી ધૂળમાં પગ નીચે દાબીને વધારે રગદોળી..લગભગ ફાટી જ નાખી અને તેજ પ્રશ્ન ફરી કર્યો.આવી ફાટેલી ડુચા જેવી નોટ કોને જોઈએ છે? લગભગ બધા જ હાથ ઉંચા થયા.

હવે વક્તાએ પોતાની વાત સમજાવતા કહ્યું તમે આ નોટ્ની કિંમત જાણૉ છો કે તે ૫૦૦ રુપિયાની છે તેથી તે નીચે પડેલી હોય..ચોળાયેલી હોય કે ડુચા જેવી થઇ ગઈ હોય તો પણ લેવા માંગો છો કારણ કે તે ગમે તેવી હોય તેની કિંમત ૫૦૦ રૂપિયા છે.

ઘણી વખત જિંદગીમાં આપણે પણ નીચે ફેંકાઇ જઇએ..નિષ્ફળતાઓથી ઘેરાઈને ડુચા જેવા થઇ જઈએ ત્યારે પણ તમારા સ્નેહીઓ માટે…સગાસબંધી માટે તો અમુલ્ય જ હો છો

તમારી કિંમત તમે જે છો તે માટે હોય છે નહીં કે આજે તમે નિષ્ફળ છો નીચે છો માતા માટે તમે પુત્ર છો..પત્ની માટે પતિ અને પુત્ર માટે તમે પિતા.. અને તમારા માટે તો તમે અમુલ્ય છો જો સમજો તો.

http://www.inspirationpeak.com/cgi-bin/stories.cgi?record=33

Advertisements
  1. હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ નથી.
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: