Home > આજનો વિચાર > આજની વાત (3૨)

આજની વાત (3૨)


મન ફળદ્રુપ છે , વા્વશો તે ઉગશે જ

મન એ માનવીનું દોસ્ત છે. અને દુશ્મન પણ છે…

 ફળદ્રુપ જમીનમાં જો એક મકાઇનો દાણો વાવો તો હજારો દાણાવાળ ડોડા લહેરાશે..ખેડુતને કદી તેના ખેતરમાં બાવળ વાવતો જોયો છે? તે તો સારામાં સારું બીયારણ રોપશે..કારણ કે તેને ખબર છે કે તેની ધરતી ફળદ્રુપ છે જે વાવશે તે હજારા થૈને બહાર આવે છે તેથી તે ઘઉં વાવશે..શેરડી વાવશે…રસીલા લચીલા ફળો વાવશે..થોર કે બાવળ તો રક્ષણ માટે ફક્ત વાડ ઉપર વાવશે.

ભય ભુખ અને ભીડ તોદરેક પ્રાણી અનુભવે છે..પણ માનવી એકલો એવો છે કે જે સ્વપ્ન જોઇ શકે..વિચારી શકે અને ઘણી લાગણીઓ જેવી કે પ્રેમ, વાત્સ્લ્ય, હુંફ અને ધીક્કાર અનુભવી શકે છે. મન છે માટે તો તેને માનવી કહ્યો છે તે વિચારી શકે છે તેથી તે ખેડૂત ની જેમ વાડ ઉપર થોર અને જમીનમાં સારું બીયારણ નાખે છે…

બસ આટલી સાદી વાત જો સમજાઇ જાય તો બાળઉછેરમાં સંસ્કાર અને રામ અને શ્રવણ ની વાત શીખવશે..સારુ લાલન અને પાલન કરશે વિવેકાનંદ  જેવા તેજસ્વી સંતોની વાત શીખશે.

આપણા સંતાનો ને કેળવવા આપણે પણ કેળવાવુ પડશે. બાળકોને વીડીયો ગેમ ની જરુરિયાત ઓછી પણ સારા પુસ્તકો વાંચે તે માટે ઘરમાં મંદીર ની જેમ નાનકડુ પુસ્તકાલય જરુરી છે.

કારણ તેમના મનમાં તમે જે વાવ્યુ હશે તેજ ઉગવાનું છે. તમે ઘરમાં છો કે ઘરડા ઘરમાં તેમના ઉછેર પર અવલંબે છે

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: