છ સુખ-ગિરીશ દેસાઇ


પહેલું સુખ સંતોષ છે.
બીજું છે સ્વસ્થ શરીર

ત્રીજું  સમ્યક વિચાર છે
ચોથું કરવું મનને સ્થિર.

પાંચમું રાખો સદભાવના
છઠ્ઠે ત્યજવું ખોટું ખમીર

આ છ સુખ પામીને થયા
મુકત બુદ્ધ અને મહાવીર

ગિરીશ દેસાઇ        ૨-૨૫-૨૦૧૨

Advertisements
 1. February 26, 2012 at 6:00 pm

  સુંદર અભિવ્યક્તિ ,કવિતામાં જીવનની ફિલસુફી વર્ણવી દીધી ..રાગદ્વેષરૂપ ભાવકર્મનો નાશ કરતાં આંઠે પ્રકારનાં દ્રવ્યકર્મનો નાશ થાય છે અને સર્વકર્મનો નાશ થતાં સ્વતંત્ર સુખ પ્રગટે છે. સુખ બહારથી આવતું નથી પણ અંદરથી જ પ્રગટે છે. ….

 2. ashalata
  February 27, 2012 at 9:41 am

  goodone

 3. March 1, 2012 at 12:44 am

  Very Good

  Shat Sampati” of happiness.

 1. February 28, 2012 at 8:01 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: