ભ્રમિત જ સખા

જાન્યુઆરી 5, 2012 Leave a comment Go to comments

 sketch creted by Arati Chauhan from photo of Mostafa Moftah

 તેં દીધી

જનમભર ન મળવાની મને સજા,

 કે તેં લીધી

આ ભવ મને જ  ખોવાની  સજા.

લાલ રંગમાં સફેદ મેળવવાથી

કાળો રંગ કદી ન થાય

બસ તેમજ  પ્રેમનાં ગુલાબી રંગને

કાળો કહે  જે  તે

આંધળો કે ભ્રમિત

જે ન સમજે  મજા કે સજા

હા  તું તો ભ્રમિત જ સખા

(It says
meeting each other is like red colour mxes with white and that is pink”
You are not in your senses as you are telling pink as black.
You do not understand meaning of Love   just do not mark pink as Black )
Advertisements
  1. હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ નથી.
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: