મુખ્ય પૃષ્ઠ > Uncategorized > “પુરુષની સંપૂર્ણતા” (via Piyuninopamrat’s Blog)

“પુરુષની સંપૂર્ણતા” (via Piyuninopamrat’s Blog)

સપ્ટેમ્બર 17, 2011 Leave a comment Go to comments

"પુરુષની સંપૂર્ણતા"  "પુરુષની સંપૂર્ણતા"   નથી હોતી,  ખભાની પહોળાઈમાં કોઈ  પુરુષની પૂર્ણતા , પરંતુ ગાઢ આલિંગનની  દૃઢતામાં  એક  પુરુષની  સંપૂર્ણતા !    નથી હોતી, ઘટ્ટ અવાજની ખરજમાં  કોઈ પુરુષની પૂર્ણતા , પરંતુ દરકાર ભરી મૃદુ વાણીમાં એક પુરુષની  સંપૂર્ણતા !   નથી હોતી,  મોટી મિત્રોની મંડળીમાં કોઈ પુરુષની પૂર્ણતા , પરંતુ સંતાનો સાથેની મીઠી  મિત્રાચારીમાં એક પુરુષની સંપૂર્ણતા !    નથી હોતી, ધંધા વ્યવસાયના માનસન્માનમાં, કોઈ પુરુષની પૂર્ણતા , પરંતુ કુટુંબમાં … Read More

via Piyuninopamrat's Blog

Advertisements
  1. હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ નથી.
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: