Home > વા ઘંટડીઓ > યાદોનો અસવાર છે

યાદોનો અસવાર છે


રોજ ઉગે છે તેવી જ ભુરી ભુખરી સવાર છે
ન જાણે કોણ આ  મનઅશ્વો નો અસવાર છે

ગમતો ચહેરો, મનોગમ્ય હાસ્ય તો છે જ
આજની વાત – આ સવાર અસવારની છે

મેં તો કરીને નેજવું ધ્યાનથી જોઇ સવાર
એજ તો  મનનો માણીગર અસવાર છે.

હા એજ છે , નથી કોઇ ભ્રમ. હા એજ છે.
સુર્યની સાથે આવ્યો, યાદોનો અસવાર છે

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: