Home > Uncategorized > ગઝલ : જિગર જોષી ‘પ્રેમ’ (via વરસાદ પછીનો ઉઘાડ)

ગઝલ : જિગર જોષી ‘પ્રેમ’ (via વરસાદ પછીનો ઉઘાડ)


અજબ અજઢવ ભર્યો એક પ્રશ્ન આ વાતાવરણમાં છે, : મજા જે રાહ જોવામાં મજા એવી મિલનમાં છે? તમારી આંખની ભીનાશ ચાડી ખાય છે એવી, હજી એકાદ ઘટના તો તમોને પણ સ્મરણમાં છે. પ્રણયના બે પ્રકારો છે ; જગતમાં બેઉ ચાલે છે, તને શ્રધ્ધા ખુદામાં છે ; મને શ્રધ્ધા સનમમાં છે. કરી છે શબ્દની પૂજા ખુદાને સાક્ષી રાખીને, ખુદાએ ખુદ કહ્યું છે કે ખરી જન્નત ગઝલમાં છે. તમારા કેશમાં લાગે પછીથી મૂલ્ય અંકાયે, નથી હોતી કશી કિમ્મત જે ફૂલો બસ ચમનમાં છે. ઇરાદો નેક તો ન્હોતો છતાં શમ્મા રહી જ … Read More

via વરસાદ પછીનો ઉઘાડ

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: