નવા વર્ષે..http://drsudhirshah.wordpress.com/2010/12/15/suhani-yade%e2%80%a622/

“જોઇએ”નું વળગણ ના રહે,
 ને ના રહે કોઇ અપેક્ષાઓ,
મળ્યુ તે પ્રભુકૃપા “હોવા”નો.
આનંદ અનુપમ એ સમજાય.

જે છે તે આપવુ, આપ્યા પછી
 પામવાનો નહી કોઇ પ્રયાસ.
 આટલુ સમજાય નૂતન વર્ષે,
તેનું વર્ષ સુખ સંતોષે જાય

Advertisements
 1. jagat Gosalia
  December 31, 2010 at 4:04 am

  સાદા સીધા શબ્દોમાં ઉચ્ચ વિચાર..
  સરસ ચિત્ર!
  નવુ વર્ષ હવે સફળ જશે..અભાર

 2. pragnaju
  December 31, 2010 at 12:41 pm

  સરસ

  જે છે તે આપવુ, આપ્યા પછી
  પામવાનો નહી કોઇ પ્રયાસ.
  આટલુ સમજાય નૂતન વર્ષે,
  તેનું વર્ષ સુખ સંતોષે જાય

 3. January 1, 2011 at 1:42 pm
 4. January 3, 2011 at 4:21 am

  Very simple language, deep meaning
  Happy new year
  visit http://www.pravinash.wordpress.com

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: