મુખ્ય પૃષ્ઠ > તજજ્ઞોની વાણી > તજજ્ઞોની વાણી -૨૦

તજજ્ઞોની વાણી -૨૦

ઓક્ટોબર 18, 2010 Leave a comment Go to comments

 • FINANCIAL INDEPENDENCE
  “I remember saying to my mentor, ‘If I had more money, I would have a better plan.’ He quickly responded, ‘I would suggest that if you had a better plan, you would have more money.’ You see, it’s not the amount that counts; it’s the plan that counts.” — Jim Rohn
 • “At least 80% of millionaires are self-made. That is, they started with nothing but ambition and energy, the same way most of us start.” -– Brian Tracy
 • “The philosophy of the rich versus the poor is this: The rich invest their money and spend what is left; the poor spend their money and invest what’s left.” – Jim Rohn
 • “Many people think you have to be very intelligent to be successful in life. Exhaustive research shows that many self-made millionaires have only average intelligence.” -– Brian Tracy
 • “To become financially independent you must turn part of your income into capital; turn capital into enterprise; turn enterprise into profit; turn profit into investment; and turn investment into financial independence.” – Jim Rohn
 • “All lasting wealth comes from enriching others in some way.” -– Brian Tracy
 • “The common characteristic of self-made millionaires is that they continually work harder and smarter than the average person.” -– Brian Tracy
 • “Shortly after I met my mentor he asked me, ‘Mr. Rohn, how much money have you saved and invested over the last six years?’ And I said, ‘None.’ He then asked, ‘Who sold you on that plan?’” — Jim Rohn
 • “Those who start with too little money are more likely to succeed than those who start with too much. Energy and imagination are the springboards to wealth creation.” -– Brian Tracy
 • “The key factor that will determine your financial future is not the economy; the key factor is your philosophy.” — Jim Rohn
 • “Economists say the inability to delay gratification is a primary predictor of economic failure in life.” -– Brian Tracy
 • “If you were to show me your current financial plan, would I get so excited by it that I would go across the country and lecture on it? If the answer is no, then here’s my question: ‘Why not?’ Why wouldn’t you have a superior financial plan that is taking you to the places you want to go?” — Jim Rohn
 • “You will achieve 80% of your financial goals in the last 20% of the time you spend working toward them.” -– Brian Tracy
 • 

ડાહ્યો તો એજ કહેવાયને?

બે ભાઇ..એક સરખા બીઝ્નેસમાં બેઉ ની જીવન પધ્ધતિ સરખી.આવકો સરખી પણ જ્યારે નિવૃત્ત વયે પહોંચ્યા ત્યારે એક તવંગર અને બીજો સામાન્ય…

કારણ ખબર છે?

ઘરખર્ચ પછી વધેલા પૈસાનું એક જ જગ્યાએ રોકાણ કરે.. અને તે જગ્યા બેંક ની એફ ડી. પૈસાની સુરક્ષા જ્યારે બીજો નિયમીત રોકાણ કરે તેના નિવૃત્તિ ફંડમાં ૩૫ વર્ષે ફરક દેખાયો..અને તે પણ ખાસ્સો..કેમ કે ડોલરનું રોકાણ લાંબા ગાળા માટે નિર્ધારીત ધ્યેય સાથે કર્યુ

એક્ને બેંક દર મળે બીજાને માર્કેટ દર મળે

એક ડોલર પર પાંચ પૈસા બેંક આપે અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સરેરાશ ૮% આપે

( જોકે ઘડપણ માં પાંચ ને બદલે ત્રણ રોટલી ખવાય તેથી નુકશાન તો ક્યારેય ન જાય.. પણ ડાહ્યો તો એજ કહેવાયને જેની પાસે પુરતા પૈસા હોય?

Advertisements
 1. ઓક્ટોબર 26, 2010 પર 10:07 એ એમ (am)

  True, but other factors to consider would be capacity to invest decided by uncontrollables like inheritance, education, chances, exposure to and acceptace of new ideas and fate.

 1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: