Home > દાદાનો જરકુડો > દાદાનો જરકુડો-૧૦

દાદાનો જરકુડો-૧૦


“દાદાજી?”

“હં બેટા!”

“મને મેરી કહે છે હું જ્યારે મોટી થઈશ ત્યારે તારી વાઈફ બનીશ.”

“એમ?”

“હા પણ દાદાજી આ વાઈફ એટલે શું?”

” બેટા આવી વાતો ના કરાય. તુ અને મેરી બંને નાના છો.”

“પણ દાદા આવું તો વર્ગમાં ઘણા બધાને ઘણા બધા કહે છે”

” વાઈફ એટલે જીવનસાથી જે લગ્ન થયા પછી મળે”

“દાદાજી-મને એક પ્રશ્ન થાય છે.”

“મને તારો પ્રશ્ન ખબર છે. “લગ્ન એટલે શું? બરોબર?”

” ના દાદા લગ્ન એટલે શું તે તો ખબર છે. પણ આ જીવનસાથી મેરી કેમ? એન્ડ્ર્યુ કેમ નહી?

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: