Home > દાદાનો જરકુડો > દાદાનો જરકુડો-૯

દાદાનો જરકુડો-૯


“દાદાજી!”
“હું નાનો કે મોટો?”
” કેમ એમ પુછે છે?”
“પપ્પા મને કહે હવે હું મોટો થઈ ગયો.એટલે મારું કામ મારે જાતે કરવાનું”
“હં”
“હું કંઇ જાતે કરવા જઉં તો મમ્મી કહે સંભાળજે તને વાગી ન જાય..તું એ કરવા માટે હજી નાનો છે.”
“પણ તું મને કહેને તું તારી જાતે નાનો કે મોટો.”
“તે તો ગુંચવણ છે”
” જો બેટા જે કામ તને આવડે અને તુ કરે ત્યારે તું મોટો.”
“જેમ કે સીટ બેલ્ટ પહેરતા આવડે તેથી હું મોટો.”
“હા. અને રસોઇ કરતા ગેસ સળગાવતા ના આવડે ત્યારે મમ્મી તને નાનો કહે તેમા તુ દાઝી ન જાય તે ચિંતા”
“દાદા એટલે તો હું ગુચવાઉં છું..હું ક્યારે મોટો થઈશ?.”
“જ્યારે તારા પપ્પા દાદા થશે ત્યારે…”

  1. anil Patel
    March 26, 2010 at 4:18 am

    વાહ દાદાજીની વાત તો સચોટ છે.
    “જ્યારે તારા પપ્પ દાદા થશે…”

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: