Home > દાદાનો જરકુડો > દાદાનો જરકુડો-૮

દાદાનો જરકુડો-૮


“જરકુડા?”
“હા દાદાજી!”
” શું વિચારે છે?”
“દાદાજી! આ ઝાડ કેમ લીલું છમ્મ થઇ ગયુ?”
” વસંત આવીને એટલે!”
“વસંત એટલે?”
” જ્યારે ઠંડી પુરી થાય અને હુંફ શરુ થાય અને ઝાડ નવપલ્લવિત થાય તે ઋતુ ને વસંત કહેવાય.”
“નવપલ્લવિત એટલે?”
” આ ઝાડ લીલૂં છમ્મ થયુ તેને નવપલ્લવિત કહેવાય.”
“દાદાજી એ નવપલ્લવિત કેમ કહેવાય અને દસપલ્લવિત કેમ નહીં?”
“બેટા ‘નવ’નો અર્થ અહીં “નવું” સુચવે છે.
“દાદા હું અહીં ગુંચવાયો.”
“ચાલ મને કહે તારામાં અને ઝાડમાં શું ફેર?”
“ઝાડ ચાલીના શકે.”
“બરોબર પછી?”
“શીયાળામાં તેના પાંદડા ખરી જાય.”
“અને તે તારી જેમ..?”
“મોટું પણ થાય”
“અરે વાહ બેટા! તનેતો બધું જ આવડે છે ને!”
“દાદા દિકરો તમારોને?”
” એટલે?”
” તમે તો કહું હતું કે સજીવનો વિકાસ થાય અને નિર્જીવનો વિકાસ ના થાય.”
” વાહ રે મારા રાજા બેટા!”

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: