Home > દાદાનો જરકુડો > દાદાનો જરકુડો-૭

દાદાનો જરકુડો-૭


“દાદા?”
“હં બેટા”
” આ ધુળ કેમ ઉડીને ઘરમાં આવે છે?”
“પવન સાથે તે ઉડીને અપણા ઘરમાં આવે બેટા!”
“પણ તે પવન સાથે કેમ ઉડે? ”
“હલકી છે ને તેથી”
” એટલે જે હલકુ હોય તે ઉડે?”
” હા પવન હોય તો ઉડેજ.”
” પણ પવનતો કેટલા ભારે વાદળોને ઉડાડે છે તેનુ શું?
“તે પવન નું બીજુ સ્વરુપ કહેવાય..જેને ઝંઝાવાત કે વંટોળિયું કહેવાય.”
“એને પવનનાં પપ્પા કહેવાય કે દાદા?”

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: