Home > દાદાનો જરકુડો > દાદાનો જરકુડો-૬

દાદાનો જરકુડો-૬


“દાદા!”
“મારામાં અને તમારામાં શું ફેર?”
માને તો ઘણો અને ના માને તો કંઇ નહી.”
“દાદા! મને સમજાય તેવુ બોલોને!”
” જો પહેલો તફાવત તુ પાંચ ને હું પંચાવન નો! આ પહેલો તફાવત તુ માને તો.”
અને ના માનુ તો?”
કંઇજ નહી..જેમકે તુ માણસ અને હું પણ માણસ.”
“ના દાદા હું બાળક અને તમે વયસ્ક માણસ.”
” આ વયસ્ક માણસ પણ બાળક જ હોય!”
“એટલે?”
“એટલે તુ જન્મીને મોટો થવાનો અને હું મોટો થઇને ફરી બાળક થવાનો.”
“દાદા! તમે મને ગુંચવો છો. બાળક મોટો થાય તે તો સમજાયું પણ મોટો તો મરી જાય બાળક ના થાય.”
” જો બેટા મરતા પહેલાય તે બાળક હોય અને મર્યા પછી પણ નવો જન્મ થાય ત્યારે તે બાળક જ હોય!.”
” પણ પપ્પ તો કહેતા હતા કે મરી જાય એટલે તો ખલાસ…”
” પપ્પાની વાત અધુરી છે બેટા..મરી જાય એટલે શરીર ખલાસ થાય..આત્મા તો ખોળીયુ બદલે”
” આ આત્મા વળી શું છે?
” શરીરની અંદર રહેલું ચૈતન્ય તત્વ એટલે આત્મા”
” હં તો એમ કહોને તમે જીવને આત્મા કહો છો તે જતો રહે એટલે તસ્વીર થઇ જવાય બરોબરને?

Advertisements
 1. March 22, 2010 at 12:45 am

  What is the age of the grand child Dada is talking?
  At age % that child is thinking like me!!!!

  As a child Psychiatrist it is said that few only understand ચૈતન્ય તત્વ and શરીર ખલાસ થાય..આત્મા તો ખોળીયુ બદલે!
  So child says હં તો એમ કહોને તમે જીવને આત્મા કહો છો તે જતો રહે એટલે તસ્વીર થઇ જવાય બરોબરને?

  Rajendra M.Trivedi,M.D.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: