દાદાનો જરકુડો

માર્ચ 16, 2010 Leave a comment Go to comments

દાદાનો જરકુડો અને દાદા એક્દમ સધ્ધર સંબંધ. જરકુડાને સવાર પડે અને ઉઠાડવાથી સ્કુલે મુકવા જવાનો સમય થાય ત્યાં સુધીમાં દાદી અને મમ્મીને દોડાવી દોડાવીને થકવી નાખ્યા પછી દાદા નો વારો આવે.

સીટ બેલ્ટ બાંધવાની અને ગાડી શરુ થાય એટલે અર્કુડો ઉવાચ…દાદા Today I will make music. The title of Music is going to school.

દાદા કહે એટલે રેડીયો બાંધ કરુ?

દાદા! તમને અંગ્રેજી આવડતું નથી? મેં કહ્યું હું સંગીત સર્જન કરીશ અને આજના સંગીતનું નામ છે ” સ્કુલ જઉ છું”

દાદા કહે સ્કુલને શાળા કે નિશાળ કહેવાય!

દાદા! તમે સમજી ગયા એટલે બસ..પણ હવે સંગીત સાંભળો!

“પણ તારી પાસે સુર અને તાલ બંને નથી તો તે સંગીત કેવી રીતે થશે?

જુઓ તમે બોલો નહી.. તમારી ગાડી ચાલે છે અને તે મને તાલ આપે છે.. અને મારે તો ગીત પણ સાથે સાથે લખવાનુ છે

ઓ કે હું સાંભળુ છું અને તુ શરુ કર…

દાદા તાલ તમારે આપવાનો છે.

દાદા કહે તાલ મારાથી ના અપાય બેટા…ગાડી ચાલે છે ને?

શું દાદા તમેય? આ સ્કુલ તો આવી ગઈ અને મારું ગીત પણ ના લખાયુ…

હુ લખીને રાખીશ આપણે પાછા જતા ગાઈશુંને?

પણ દાદા પછી તે સ્કુલ જઇશુ ના કહેવાયને?

ભલે આપણે ઘરે જઇશુ તેવું ગીત લખાયને?

ના દાદાજી એ ગીત તો જ્યારે મામાનાં ફ્લેટથી આપણા ઘરે આવતા હોઇએ ત્યારે લખવાનું છે.

Advertisements
  1. હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ નથી.
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: