Home > Uncategorized > વિચાર બે લીટીની વચ્ચેનો

વિચાર બે લીટીની વચ્ચેનો


 જે ઘટી રહ્યું છે તે જ સત્ય છે બાકી બધી સંભાવનાઓ જે ઘટે અને ન પણ ઘટે

—————————————————————————————-

પરિવર્તન એ સૃષ્ટિનો નિયમ છે. આજે જે મારુ છે તે કાલે કોઇનું થશે
————————————————————————–
મારાપણાનું અભિમાન જ ઘણા દુ:ખોનું કારણ છે.
—————————————————
Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: