મનભાવન


motabhai 016

 

કોઇ ક્યાં હવે સાથે આવે છે

વાતો ઘડી બેઘડી ની લાગે છે.

 

જન્મ્યા જીવ્યા તે તો ઠીક!

મૃત્યુની બીક બહુ  લાગે છે

 

ચલ્યા ગયા સૌ ભાંડુરા

હવે આ એકલતા બહુ ડારે છે

 

દિવસે હોયે ઘણા બધા

રાતની એકલતા બહુ ડારે છે

 

જ્યારે જે સાથે હતા તે સૌ સાથ

આજે હવે મનભાવન લાગે છે

 1. July 28, 2009 at 1:16 am

  જન્મ્યા જીવ્યા તે તો ઠીક!

  મૃત્યુની બીક બહુ લાગે છે

  Chandravadan ( Chandrapukar )

 2. ila patel
  July 28, 2009 at 5:42 pm

  kavita kaho ke swa-vicharo nu varnan .khub sundar.

 3. July 29, 2009 at 3:52 am

  khub saras

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: