Home > પ્રકીર્ણ, માહિતી, વિજય શાહ, સાહિત્ય જગત > શબ્દાક્ષરી -આમ પણ રમાય…

શબ્દાક્ષરી -આમ પણ રમાય…


શબ્દાક્ષરી

મારા મનમાં આ શબ્દ રમત આ રીતે રમાય..(પ્રયોગાત્મક સુચનો આવકાર્ય છે.)
એકાક્ષરી શબ્દ નાં ૧૦ ગુણ
બેઅક્ષરી શબ્દનાં ૨ ગુણ
ત્રીઅક્ષરી શબ્દના ૩ ગુણ
ચાર અક્ષરી શબ્દનાં ૪ ગુણ
એજ પ્રકારે જેટલા અક્ષરનો શબ્દ તેટલા ગુણ મહત્તમ ૯ ગુણ
શબ્દ આપ્યા પછી અર્થ ના આવડે તો એક ગુણ કપાય અને જે સાચો અર્થ કહે તેને તે ગુણ મળે
૮ સ્પર્ધકો, બે ટુકડી એક ગણક નિષ્ણાત અને એક નિર્ણાયક- સમય ૧૫ મીનીટ કે મહત્તમ ૨૦૦ શબ્દો

ઉદાહરણ તરીકે બે ટુકડીઓમાં ૮ સ્પર્ધકો છે

 

શબ્દ ટુકડી ૧ ગુણ વિશેશતા શબ્દ ટુકડી ૨ ગુણ
હું ૧૦   હાસ્ય
યશસ્વી   વિતરાગ
ગા ૧૦   ગર્ભશ્રીમંત
તસ્વીરકાર   રમતીયાળ
 લબ્ધીવાન (ળ નો લ થાય તેથી )   નરોત્તમપ્રસાદ્
દિ’ ૧૦   દાનવીર
રા’ ૧૦   રે! ૧૦
રોતલ્   લખોટીઓ
૧૦   ૧૦
અપારદર્શક્ નવો શબ્દ કુઢંતર
રો ૧૦   રોકકકળ
લહીયો   યતીન
ના ૧૦   નાજુકડી
ડગલું   લાક્ષાગૃહ
હા ૧૦   હૂંડીયામણ
નયનસુખ્   ખારેકપાક
કનક્   કાં? ૧૦
કેવળ   લતિકા
કહ્યાગરો   રજકો
કાળોતરો  અરબી શબ્દ્ રૂમાલ્
લાજવંતી નવો શબ્દ તૈલાભ્યંગ
ગંધાર   રસિક
કલમકાર   રસેશ
શરદ   દીનેશ
શશીવદન   નૃસિંહ
હળવદ   દે ૧૦
દા ૧૦ નવો શબ્દ્ દુર્વિનિયોગ
૧૦ નવો શબ્દ ગરભોળું

જીતતી અને હારતી બંને ટુકડીમાં થી સૌથી વધુ અજાણ્યા શબ્દો આપતા સ્પર્ધક્નું બહુમાન.

અત્રે સ્પર્ધક ટુકડી ૧ જીતતી દેખાય છે પણ સ્પર્ધક ટુકડી ૨ નવા શબ્દો વધુ વાપરે છે. અરબી શબ્દ રૂમાલનો શબ્દ તેમને ૦ ગુણ અપાવી ગયો

શબ્દ સ્પર્ધા

બે સ્પર્ધકો કે જે સૌથી અજાણ્યા શબ્દો કહી વિજેતા બન્યા છે તેમને બે સહયોગી લઈને સ્પર્ધl ૨ માં જવાનું છે
જેમાં શબ્દ પુછવામાં આવશે તેનો અર્થ અને શબ્દપ્રયોગ કરવાનો છે.
દરેકને ૨૦ શબ્દ પુછાશે અર્થ જેમણે આપ્યો હોય તેના સાથીદારે શબ્દપ્રયોગ કરવાનો છે.

અંતિમ તબક્કો

 
વિજેતા બે સ્પર્ધકો એક બીજાને એક શબ્દ આપે અને પ્રતિસ્પર્ધકે એક થી વધુ અર્થ આપવાના…જે અર્થો વધુ આપે તે વિજેતા થઈ શબ્દ નિષ્ણાત જાહેર થાય

તમને આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવો છે? 

વધુ વિગતો જોઇએ છે?

www.bhagavadgomandalonline.com

www.bhagavadgomandal.com

Advertisements
 1. TARUNKUMAR SHAH
  March 31, 2010 at 10:30 am

  આત્મન,
  સ્‍નેહી શ્રી,
  કુશળ હશો !
  હું તરૂણ શાહ !
  ભારત દેશમાં રહુ છું. અહીં મારી પોતાની વેબસાઇટ બનાવવાની નાનકડી કંપની છે. અમો એક અભ્‍યાસ અને શિક્ષણને લગતું પોર્ટલ બનાવી રહ્યા છીએ. આ પોર્ટલમાં અમો એક આખો વિભાગ બાળકો માટેની માહિતીનો તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. આપની સુંદર વેબસાઈટમાં આ બાબતની ઘણી જ માહિતી છે. અમો પણ આવું જ કશુંક વિગતવાર મૂકવા માગીએ છીએ. જો આપ મહોદય આપની વેબસાઈટમાંથી માહિતી લેવાની પરવાનગી અમોને આપો તો અમે એ માહિતી જરુરી ફેરફાર કરીને અમારા પોર્ટલમાં મૂકીએ. સાથોસાથ પરવાનગી આપવા બદલ આપનું સૌજન્‍ય પણ મૂકીશું. સંસ્‍કૃતિ તથા બાળસેવાનાં આ કાર્યમાં અમોને મદદ કરી જો આપને યોગ્‍ય લાગે તો અમોને પરવાનગી આપી ઉપકૃત કરશોજી.
  આપનો
  તરૂણ શાહ

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: