Home > વિચાર બે લીટીની વચ્ચેનો > વિચાર બે લીંટીની વચ્ચેનો

વિચાર બે લીંટીની વચ્ચેનો


 ____________________________________

અધિકાર વિનાની જવાબદારીઓ એટલે ગુલામી જ ને?

———————————————————

તમારી સંમતી વિના કોઈ તમને હીણપત ના અનુભવાવી શકે

—————————————————————-

જેની સાથે તમને બનત ના હોય તેમની નીચે કામ ના કરાય

———————————————————–

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: