ચાલતા રહેવુ


ટ્રેડમીલ જ્યારે જ્યારે ચાલે
ત્યારે ત્યારે ચાલતા પટ્ટા ઉપર
જીવન જાણે ચાલે
ચલતા રહો તો જીવન
અટકી જાઓ તો પૂર્ણવિરામ…
શ્વાસ ચાલે
હ્રદય ચાલે
મગજ ચાલે
પગ ચાલે
હાથ ચાલે
ચાલતું રહે શરીર
ટ્રેડ્મીલ તો પ્રતીક માત્ર
વધતી ગતિ -ઘટતી ગતિ
ઉપર ચઢાવ વધારતો ઢાળ
બાળે કેલેરી અને જીવન જાય ભાગતુ
ચાલતા પટ્ટા સાથે ચાલો તો ત્યાંનાં ત્યાંજ
ચાલતા પટ્ટાની વિરુધ્ધ ચાલો તો
સિધ્ધિનાં શીખરે પહોંચો ઝડપે
પણ
બંને તબક્કામાં અગત્યનું છે એ
ચલતા રહેવુ

Advertisements
 1. સુરેશ જાની
  January 7, 2007 at 3:30 pm

  સરસ ઉપમા. મારી કવિતા ‘ જીવન કસરત ‘ પણ માણો –

  http://kaavyasoor.wordpress.com/2006/07/04/jeevan_kasaeat/

 2. PUSHPA
  September 15, 2010 at 1:05 pm

  chalta rhevuno mtlb jivan jivavu, ubha rheso to chalelano thak janashe, tethi murabio khe che bas chalo, daudo nhi ke pachl josho nhi,dhirjtathi chalo,jivn tamru che jano, jivi jano,sflta tmara hathma che.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: